Bài toán về nhôm

 Với các bài toán hóa học về nhôm , hợp chất của nhôm cũng như các bài toán hỗn hợp . Ngoài việc sử dụng các phương pháp như bào toàn khối lượng , bảo toàn electron , tăng – giảm khối lượng …v..v …. Ngoài ra còn có một số dạng bài tập đặc trưng riêng của nhôm đó là :

1.  Muối Al3+ tác dụng với dung dịch kiềm tạo kết tủa .

        Khi cho một lượng dung dịch chứa OHvào dung dịch Al3+ thu được kết tủa Al(OH)3. Nếu nAl(OH)3< Al3+  sẽ có hai trường hợp phù hợp xảy ra . Khi đó bài toán sẽ có hai giá trị gần đúng .

Trường hợp 1 : Lượng OH thiếu , chỉ đủ để tạo kết tủa theo phản ứng .

                   OH      + Al3+  → Al(OH)3↓

Lượng được OH tính theo kết tủa Al(OH)3↓, khi đó giá trị OHlà giá trị nhỏ nhất .

Trường hợp 2 : Lượng OH đủ để xảy ra hai phản ứng :

            OH  + Al3+  → Al(OH)3↓(*)

          Al(OH)3↓+  OH → AlO 2- + 2H2O (**)

Trong đó , phản ứng (*) hoàn toàn , phản ứng (**) xảy ra 1 phần . Lượng OHđược tính theo cả (*) và (**), khi đó giá trị OHlà giá trị lớn nhất .

 2. Dung dịch H+tác dụng với dung dịch AlO2- tạo kết tủa .

    Khi cho từ từ dung dịch chứa OH-vào dung dịch chứa Al3+thu được kết tủaAl(OH)3.Nếu

nAl(OH)3 >Al3+  sẽ có hai trường hợp  xảy ra . Khi đó bài toán sẽ có hai giá trị gần đúng .

Trường hợp 1: Lượng H+ thiếu , chỉ đủ để tạo kết tủa theo phản ứng

                       AlO2- + H+ +  H2O→Al(OH)3

Lượng H+được tính theo kết tủa Al(OH)3↓, khi đó giá trị H+là giá trị nhỏ nhất

Trường hợp 2 : Lượng H+đủ, để tạo kết tủa theo phản ứng

                         AlO2- + H+ +  H2O→Al(OH)3↓ (1)

                        Al(OH)3  +3H+ →Al3+ +3H2O (2)

Trong đó , phản ứng (1) hoàn toàn , phản ứng (2) xảy ra 1 phần . Lượng H+được tính theo cả (1) và(2), khi đó giá trị H+là giá trị lớn nhất .

 3. Hỗn hợp kim loại kiềm gồm kim loại kiềm (kiềm thổ ) , nhôm tác dụng với nước .

   Khi đó , kim loại kiềm hoặc kiềm thổ tác dụng với nước tạo dung dịch kiềm , sau đó dung dịch kiềm hòa tan nhôm .

Ví dụ : Một hỗn hợp gồm Al, Mg, Ba được chia làm hai phần bằng nhau

-Phần 1 : Đem hòa tan trong nước dư thu được V1 lít khí (đktc)

-Phần 2 : Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thu được V2 lít khí (đktc)

Khi đó : Ở phần 1 có các phản ứng

 Ba + 2H2O →Ba(OH)2 +H2 (1)

2Al +2Ba(OH)2 + 2H2O →2Ba(AlO2)2 + 3H2↑   (2)

             Ở phần 2 có các phản ứng

Ba + 2H2O →Ba(OH)2 +H2↑  (3)

2Al + 2NaOH +2H2O → 2NaAlO2  + 3H2↑ (4)

Nếu V1<V2 khi đó , ở phần 1 nhôm chưa tan hét , lượng Ba được tính theo H2 thoát ra . Phần 2 , cả Ba và Al đều tan hết , lượng  H2 được tính theo cả(3),(4).

Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho V lít dung dịch NaOH 0,2M vào dung dịch chứa 0,15 mol AlCl3 thu được 9,86 gam kết tủa . Tính V .

Câu 2: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào lượng dư nước thì thoát ra 1 lít khí .Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOHdư thì được 1,75 lít khí .Tính thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X (biết các khí đo ở điều kiện

Câu 3: Cho 100 ml dung dịch KOH 3,5M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khi phản ứng xong thu được m gam kết tủa. Trị số của m là

A. 3,9 gam                                             B. 5.6 gam                

C. Kết tủa đã bị hòa tan hết                  D. 7,8 gam

Câu 4: Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Gía trị lớn nhất của V là

(H=1;O=16;Al=27)

A. 1,2 lit               B. 1,8 lit               C. 2,4 lit                        D. 2 lit

Câu 5: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M  thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì gía trị của m là

(H=1;O=16;Na=23;Al=27;S=32;K=39;Ba=137)

A. 1,59       gam            B. 1,17        gam           

C. 1,71       gam             D. 1,95 gam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: