Định lật bảo toàn điện tích

Nguyên tắc :                       Tổng âm = số mol điện tích dương

Lưu ý:  Quá trình áp dụng định luật bảo toàn điện tích thường kết hợp  
 Các phương pháp bảo toàn khác: Bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố
– Viết phương trình phản ứng ở dạng ion thu gọn

Ví dụ: Dung dịch A có chứa 0,1 mol Fe2+, 0,2 mol Al 3+, x mol Cl, y mol SO42-

Tính số mol Cl và số mol SO42- biết khi cô cạn dung thu được 46,9 gam chất rắn khan.

Cho MFe = 56, MAl=27, MCl = 35,5, MS =32, MO =16

Bài giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tich ta có:          

Số mol điện tích dương = số mol điện tích âm

0,1*2 + 0,2*3 = x*1 + y*2

Hay  x + 2y = 0,8  (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

Khối lượng chất rắn khi cô cạn dung dịch = m Fe2+  + m Al3+ + m Cl- + mSO42-

Hay 35,5x + 96y = 35,9 gam (2)

Giải hệ (1), (2) ta được

x =0,2 mol

y = 0,3 mol

Bài tập vận dụng

Câu 1 : Một dung dịch chứa a mol K+, b mol Fe3+, c mol Cl, d mol SO4 2- . Biểu thức liên hệ giữa các đại lượng trên là

A) 2a + b = 2c + d                B) a + 3b = c + 2d

C) 3a + b = 2c + d               D) a + 2b = c + 2d

Đáp án B

Câu 2: Kết quả xác định nồng độ mlo/l của các ion trong dung dịch như sau: Na+0,05 M; Ca2+ 0,01M ; NO 3- 0,04 M; HCO3 0,025M. Hỏi kết quả trên đúng hay sai, tại sao?
→ sai

Câu 3: Cô cạn dung dịch có chứa 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Al3+, và ion NO3 thì thu được bao nhiêu gam muối khan là
A. 55,3 gam               B. 59,5 gam
C. 50,9 gam              D. 0,59 gam

Đáp án C

Câu 4 : Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+;0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol
SO42-.Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị
của x và y lần lượt là
A.0,03 và 0,02                    B. 0,05 và 0,01
C . 0,01 và 0,03                 D.0,02 và 0,05

Đáp án: A

Câu 5: Một dung dịch có chứa 4 ion với thành phần : 0,01 mol Na+, 0,02
mol Mg­ 2+ , 0,015 mol SO42- ,
x mol Cl . Giá trị của x là
A. 0,015     C. 0,02.
B. 0,035    D. 0,01.
Đáp án C

Câu 6: Chia hỗn hợp gồm 2 kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau.
Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).
Phần 2: Nung trong không khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp  rắn chỉ gồm các oxit.
Khối lượng hỗn hợp X là
A. 1,56 gam                        C. 2,4 gam.
B. 1,8 gam                          D. 3,12 gam.
Đáp án D

Câu 7: Dung dịch X có chứa 5 ion : Mg2+ , Ba2+ , Ca2+ , 0,1 mol Cl và
0,2 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào X đến khi được lượng
kết tủa lớn nhất thì giá trị của V là
A. 150ml                  B. 300 ml.
C. 200ml                D. 250ml.
đáp án A

Câu 8: Cho hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗ hợp gồm Al và
Al2O3 trong 500 dung dịch NaOH 1M thu được 6,72 lít H2 (đktc)
và dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần cho vào X để thu được lượng kết tủa lớn nhất là
A. 0,175 lít. B. 0,25 lít.
C. 0,25 lít. D. 0,52 lít.
Đáp án B

Câu 9: Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol ,Mg2+ 0,3 mol,Cl 0,4 mol, HCO3 y mol.
Khi cô cạn dung dịch Y thì được muối khan thu được là
A. 37,4 gam              B. 49,8 gam
C.  25,4 gam              D . 30,5 gam
Đáp án B

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: